แจ้งผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

จากการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ที่ผ่านมาโดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นผู้ติดตามประเมินผล ผลการประเมินโครงการฯ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ดังนี้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย   คะแนนรวม  82.73  ระดับ 4

Joomla templates by Joomlashine