แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

                                                                

                                       auypron

                                                                

 นางอวยพร  บุญยืน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร 

pitchaya

 

jirapron

 

nontra

 

 panida

 

teerayut

  

 นางพิชญา  ยอดดำเนิน

ครูชำนาญการ

นางจิราภรณ์ สินสวาท

ครูชำนาญการ

นางนาตรา  โศจิรัตน์
ครูชำนาญการ

นางพนิดา  มาลัยรุ่งสกุล

ครูชำนาญการ

 นายธีรยุทธ  นกทอง

ครูชำนาญการ

 

 danai

woman resize 

woman resize 

 

 

 นายดนัย  เกี๋ยงแก้ว
ครู 

 นางสาวธัญญาณัฐ  สระแก้ว
ครู

นางสาวจินดา  ใจเจ็นพนักงานราชการ
ครู 

 

Joomla templates by Joomlashine