หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชิญเข้าร่วมการประกวดรางวัล King Bhumibol Soil Day Award
โดย : admin
อ่าน : 469
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประเทศไทย ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ก่อตั้งรางวัลดินโลกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำการเกษตรเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหาร และการขจัดความหิวโหยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมอบรางวัลวันดินโลกจะเกิดขึ้น
เป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันดินโลกและเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเริ่มมอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/