ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต.สุนทรชัย ศรีโบราณ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0989976877
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา