ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :99/15 ม.5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
Telephone :0848115271
Email :YAWA49@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา