[ Rtd2020 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เรา ทำได้
ชื่อเล่น : 
Rung
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
16/7/2524
อายุ : 
40
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
truckthai007@gmail.com  
ที่อยู่ : 
34 ม.14 อ.เมือง
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 
40000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0922876110
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย